41A/94, KP 13, Hố Nai, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Dịch vụ

Từ bản vẽ kỹ thuật Tân Phát có đảm bảo gia công sản phẩm chất lượng không?

Từ bản vẽ kỹ thuật Tân Phát có đảm bảo gia công sản phẩm chất lượng không?

2020-03-25 19:14:24

Từ bản vẽ kỹ thuật Tân Phát có đảm bảo gia công sản phẩm chất lượng không? Ở trên là câu hỏi của bác Tân ở Thái Nguyên. Cơ khí ...

Đọc tiếp

Làng nghề cơ khí Hà Tây và các sản phẩm cơ khí đặc trưng của từng làng nghề

Làng nghề cơ khí Hà Tây và các sản phẩm cơ khí đặc trưng của từng làng nghề

2020-03-25 19:13:38

Hiện tại, phần lớn các làng nghề kim khí nổi tiếng cả nước đều là các làng nghề cơ khí Hà Tây thuộc Hà Nội 2 bây giờ. Dưới đây ...

Đọc tiếp

Gia công sản xuất cơ khí, kim khí là gì?

Gia công sản xuất cơ khí, kim khí là gì?

2020-03-25 19:12:55

Gia công cơ khí là gì? Sản xuất gia công cơ khí là gì? Kỹ thuật cơ khí là gì? …Rất nhiều câu hỏi về ngành cơ khí bạn đang ...

Đọc tiếp

10.8671584,106.6391435